o merah po preduprezhdeniyu vozmozhnyh terroristicheskih aktov i chrezvychaynyh situaciy prikaz01

o merah po preduprezhdeniyu vozmozhnyh terroristicheskih aktov i chrezvychaynyh situaciy prikaz01o merah po preduprezhdeniyu vozmozhnyh terroristicheskih aktov i chrezvychaynyh situaciy prikaz01